FN´s Klimaverdensmål

Verdens vigtigste plan

De 17 Verdensmål er vores alle sammens store plan og ambition for hele verdens bæredygtige udvikling frem til 2030. Vi skal alle gøre, hvad vi kan for at opfylde de klimamål, Danmark har sat. Vi har alle et ansvar, og du kan hjælpe klimaet som både privatperson og i arbejdslivet i din virksomhed. Hver enkelt virksomhed i Danmark kan arbejde med klimamålene og dermed gøre en forskel. Kommuner og offentlige instanser kan gøre en stor forskel ved at se på, hvad netop de kan gøre i de mange forskellige offentlige instanser og bygninger, de ejer. I børnehaver, skoler og uddannelsessteder kan børn og unge undervises i, hvordan man lever klimavenligt og mere bæredygtigt. Vand er ved at blive en ressource, vi virkelig skal passe på.

VAND – verdens største udfordring!

Tilgængeligheden af fersk vand er under stigende pres. Vand er en begrænset ressource som alle levende organismer har behov for, for at kunne overleve. Selvom 70% af jordens overflade er vand, er det kun 0,007% af dette der kan bruges til dens 7,5 milliarder indbyggere. Hvis vi bliver ved med at bruge verdens vandreservoir som vi gør i dag, kan vi ikke længere garantere en stabil vandforsyning til vores fremtidige generationer.

På globalt plan bliver 80% af alt spildevand sendt retur til miljøet ubehandlet (UNESCO 2017). Alt for ofte bliver vand betragtet som en billig ressource, og spildevand som engangsbrug. Den tankegang skal ændres. Det er nu vi skal implementere cirkulære vandbehandlingssystemer og hermed undgå at vores mest dyrebare ressource bliver udtømt.

Alle FN Verdensmål hænger sammen, og det er vigtigt, at vi får opfyldt dem alle inden 2030.

Formindsk vandforbruget

FN Verdensmål 6 ”SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT”

– Delmål 6.3 lyder: ”Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.”

Hydraloop er den første af sin slags. Ved at installere denne giver vi vores mest dyrebare ressource et loop mere og er med til at reducere behovet for ferskvand væsentligt, således vi kan bevare den resterende beholdning længst muligt.

FN Verdensmål 11 ”GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE.”

FN forventer vi vil være omkring 9,7 milliarder indbyggere i 2050, og behovet for ferskvand forventes at stige med 20-30%. Denne overbefolkning lægger et kæmpe pres på livsvigtige ressourcer, og af alle disse er vand den største udfordring.

Klimamål

Ved at installere en Hydraloop i huset, bidrager du til at opnå verdensmål 11. Med en Hydraloop er vi lidt tættere på et bæredygtigt hus; vi tager ansvar for naturen og klimaet og gør en forskel. Hydraloops vision er ”at styrke menneskeheden til en modstandsdygtig vandfremtid”. Det er en investering i en grønnere fremtid, hvor vi passer på ressourcerne, og sørger for at der også er noget til de fremtidige generationer.

Formindsk vandforbruget

FN Verdensmål 12 ”SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTIONSFORMER”.

Økonomisk vækst og bæredygtigt udvikling kræver at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre den måde vi bl.a. forbruger vores ressourcer på.

Ferskvand kan kun fornyes ved regnfald over land med en hastighed på ca. 258.000 km3 om året. Grundet den intensive urbanisering, skovfældning, vandafledning og industrielt landbrug tørrer jordoverfladen ud, og grundvandsniveauet falder.

Med en Hydraloop installeret trykker vi pause på forbruget af vandressourcen – vi bruger ganske simpelt op til 45% mindre grundvand, og giver vandressourcerne en mulighed for ikke at blive udtømt.

FN Verdensmål 13 ”HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSER”

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

Hver enkelt Hydraloop enhed der installeres i et nybygget hus sparer klimaet for op til ½ tons CO2 om året, og dette bare i parcelhuse. En enkelt enhed, der har en kæmpe effekt på klimaet, allerede fra den dag den tages i brug. 

Klimamål

FN Verdensmål 14 ”BEVARE OG SIKRE BÆREDYGTIG BRUG AF VERDENS HAVE OG DERES RESSOURCER"

 – delmål 14.1 at reducere og forhindre havforurening væsentligt, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter.

Med en Hydraloop i huset, udleder du op til 45% mindre spildevand – altså op mod 45% mindre der potentielt bliver udledt i verdenshavene pr. husstand.

Kontakt os for at høre mere